Ørnhøj-Grønbjerg kraftvarmeværk

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk

På generalforsamlingen den 22. oktober 2020 vil bestyrelsen fremsætte et forslag til nye vedtægter. Forslaget tager udgangspunkt i Dansk Fjernvarmes standardvedtægter og kan hentes HER

Væsentligste ændring i værkets vedtægter er, at det nu skal tilstræbes at bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer som minimum består af 2 fra Ørnhøj og som minimum 2 fra Grønbjerg. Hvis dette ikke kan lade sig gøre ud fra de opstillede kandidater, kan der vælges frit mellem de opstillede kandidater.   

 Derudover er Værkets vedtægter opdaterede, så de følger gældende praksis og lovgivning for varmeværker.

Regnskabet for 2019/2020 kan hentes HER

Ørnhøj-Grønbjerg Kraftvarmeværk forsyner 474 forbrugere i Ørnhøj og Grønbjerg.

Varmeværket produktion kan følges på dette link

Værkets databehandleraftale med VTV kan hentes HER

VTVs målrettede arbejde med persondataforordningen kan hentes HER