Bestyrelse

Bestyrelse

Varmeværkets bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges for tre år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 – 2 – 1 bestyrelsesmedlem.
Genvalg kan finde sted.

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand:
Morten Brandt
Rypevej 59 
Tlf. 40 57 68 98

Næstformand:
Mogens Lindvig
Bredgade 44
Tlf. 26 11 30 80

Medlem:
Mikael Holbøll
Nørregade 41
Tlf. 25 51 41 68

Medlem:
Henrik Ibsen
Solbrinken 71
Tlf. 20 64 29 29

Medlem:
John Kjærgaard
Røddingvej 11
Tlf. 23 93 04 04