Bestyrelse

Bestyrelse

Varmeværkets bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted.

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand:
Torben Jensen
Tlf. 51 26 44 86

Næstformand:
Paw Kristensen
Tlf. 25 36 81 30

Medlem:
Peter Lauridsen

Medlem:
Henrik Ringgaard

Medlem:
Torben Halkjær