Bestyrelse

Bestyrelse

Varmeværkets bestyrelse består af 5 medlemmer, som vælges for 3 år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 – 2 – 1 bestyrelsesmedlem.
Genvalg kan finde sted.

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand:
Mogens Nørgaard

Næstformand:
Per Hessellund Lauritsen

Medlemmer:
Erik Jørgensen
Jan Hebsgård
Dan Jensen