Måleenheder

Måleenheder

Energi = effekten x den anvendte tid (i timer)
1 kWh   1 kilowatt-time         1.000 watt i en time
1 MWh  1 megawatt-time      1.000 kWh
1 GWh   1 gigawatt-time        1.000.000 kWh
1 TWh   1 terawatt-time         1.000.000 MWh

Effekt = ydeevne pr. tidsenhed (sekund)
1 W        1 watt
1 kW       1 kilowatt         1.000 watt
1 MW      1 megawatt      1.000 kW
1 GW      1 gigawatt        1.000.000 kW
1 TW      1 terawatt        1.000.000 MW
1 kVA     1 kilovoltampere
1 MVA     1 megavoltampere 1.000 kVA

Joule(J) = enhed for arbejds- og varmeydelse
1 joule      1 wattsekund
1 joule      0,2388 kalorier

Benyttelsestid
Angiver forholdet mellem energi og effekt.
Benyttelsestid = kWh divideret med kW giver benyttelsestiden i timer.