Varmeværkets drift

Ny struktur ved VTV

På generalforsamlingerne den 18. og 25. juni 2020 i Vildbjerg Varmeværk, Vildbjerg Vandværk og Vildbjerg Elværk stemte andelshaverne ja til bestyrelsens forslag om en ny selskabsstruktur.

Ved den nye struktur omdannes de 3 a.m.b.a.-selskaber Vildbjerg Varmeværk, Vildbjerg Vandværk og Vildbjerg Elværk til nye selskaber som A/S. 

De 3 a.m.b.a.-selskaber fusioneres derefter sammen til 1 selskab med navnet Vildbjerg Tekniske Værker a.m.b.a., hvilket betyder at der fremadrettet kun er 1 bestyrelse bestående af 5 personer. 

Andelshaverne vil fortsat have den samme indflydelse på el, vand og varmeforsyningen gennem den årlige generalforsamling i Vildbjerg Tekniske Værker

Med den nye struktur vil generalforsamlingen fremover også omhandle driftsselskabet VTV og elhandelsselskabet VTV el.