Vand

Vand

Vildbjerg Vandværk a.m.b.a.

Vildbjerg Vandværk forsynede 3050 forbrugere med vand i 2023.

Vildbjerg Vandværk blev stiftet den 15. september 1930. Vandværkets boring blev placeret i midtbyen, og ledningsnettet blev udlagt herfra.
I mere end 45 år lå vandværket på samme sted, men med en stadigt voksende befolkning i Vildbjerg og opland samt et større krav til drikkevandskvalitet bevirkede, at man i starten af 70’erne begyndte at se sig om efter et nyt vandindvindingsområde.

Da både Skibbild og Nøvling Vandværk var i en lignende situation, besluttede man at danne fællesskabet Trehøje Vandværk Øst i 1974 med det formål at bygge et nyt fælles vandværk for de tre byområder og det mellemliggende landområde.

I 1977 byggede man det nye vandværk ved Røddingvej vest for Vildbjerg i et indvindingsområde med fire boringer. Her pumpes vandet op fra 60 meters dybde, renses gennem trykfiltre og sendes ud til forbrugerne.

Med den store tilgang af forbrugere i 80’erne og 90’erne er vandværket udbygget med to trykforøgere med rentvandstanke i henholdsvis Nøvling og i Rødding.

I 2014 blev Timring Vandværk en del af Vildbjerg Vandværk.

I 2019 blev vandværket på Røddingvej bygget om med 2 separate behandlingslinjer og 2 nye rentvandstanke i rustfri stål, der er placeret inde i bygningen.