Feldborg kraftvarmeværk

Feldborg Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Værkets drift kan følges online HER

Værkets databehandleraftale med VTV kan hentes HER

VTVs målrettede arbejde med persondataforordningen kan hentes HER

Værket er forbrugerejet og der er i dag ca. 255 forbrugere tilsluttet inkl. hal og skole.

Feldborg Kraftvarmeværk har som primært formål at levere billig varme til forbrugerne.

 I 1992 blev de første initiativer taget til at bygge et kraftvarmeværk i Feldborg.

Byggeriet startede i 1993 og i 1994 blev de første testforbrugere forbundet. Den 6. maj 1995 blev værket indviet med 173 forbrugere.
Prisen for værket inkl. bygning, motorer, kedel og 11 km rørledning beløb sig til 18.3 mio. kr.

Den primære varme produceres af vores gaskedel, som kan producere 1500 kW varme. Gaskedlen kan klare forbruget det meste af året, men specielt i kolde perioder kan det være nødvendigt at starte vores to store gasmotorer op.

Disse to motorer kan hver levere 950 kW varme og samtidig producere ca. 650 kW el, der kan sælges til energiselskaberne når de har behov for det. Prisen gør, at det kan betale sig at starte motorerne op.

Vores overskudsvarme kan lagres i en 800 m3 stor akkumuleringstank, således at vi feks. om sommeren stort set kun kører på solvarme.

I 2012 indviede vi vores solfangeranlæg på 4000 m2, som kan producere knap 2000 mWh, hvilket svarer til ca. 25% af vores samlede varmeproduktion.

Anlægget kostede 8,4 mio. at anlægge og er belånt over 20-årig periode.