ForbrugerWeb

ForbrugerWeb

Brug nedenstående link for komme på vores forbrugerWeb, der har skiftet navn til MitMelva.

Her kan du se forbrugsgrafer ned på timeniveau, a´contoberegninger, årsopgørelser, spareråd og meget mere.

Du kan også tilmelde dig forbrugsalarmer, hvor vi sender en sms eller mail hvis dit forbrug afviger fra det forventede.

Der er også mulighed for at tilmelde sig lækalarm, hvor vi sender en sms hvis du har en lækage på din varme- eller vandinstallation.

Link til MitMelva

Hvis du mangler hjælp til oprettelse eller andet i MitMelva er du velkommen til at kontakte VTV på 97131500.