Leveringsbetingelser

Leveringsbetingelser

Der er udarbejdet et fællesregulativ gældende for vandværker i Herning Kommune.

Fælles regulativ gældende fra 2021.