97 13 15 00 / Vagt 30 97 69 70

Velkommen til
Vildbjerg Tekniske Værker

11. april 2019 kl. 15.13

Vandforsyningen til Timring har været afbrudt pga. et brud på en vandledning på Birkmosevej.

Bruddet skyldes, at et hegnfirma har banket en pæl gennem vandledningen.

Forsyningen er nu åbnet igen.

Vandet kan efter åbningen være lidt brunligt. Lad vandet løbe til det igen er klart.    

Læs mere

VARME

Læs mere

VAND

Læs mere

EL

Læs mere

Vildbjerg Tekniske Værker