97 13 15 00 / Vagt 30 97 69 70

Meddelelser

Vandværkets forbrugere kan i øjeblikket opleve at vandet i perioder er lidt grumset. Det skyldes højest sandsynligt, at det meget højere vandforbrug de sidste par måneder skyller jernbelægninger løs i rørene, som kan give grumset vand. Vi har taget en vandprøve ved en forbruger med grumset vand den 25. juni. Prøven viste at vandet var helt normalt. Jernindholdet var dog lidt højere end det vi måler på afgang vandværk, men stadig langt under grænseværdien.

Vandprøven fra den 25. juni kan ses på dette link