97 13 15 00 / Vagt 30 97 69 70

Nyheder

Ny struktur ved VTV

Ved den nye struktur omdannes de 3 a.m.b.a.-selskaber Vildbjerg Varmeværk, Vildbjerg Vandværk og Vildbjerg Elværk til nye selskaber som A/S. 

De 3 a.m.b.a.-selskaber fusioneres derefter sammen til 1 selskab med navnet Vildbjerg Tekniske Værker a.m.b.a.

Andelshaverne vil fortsat have den samme indflydelse på el, vand og varmeforsyningen gennem den årlige generalforsamling.

Med den nye struktur vil generalforsamlingen fremover også omhandle driftsselskabet VTV og elhandelsselskabet VTV el.

Dokumenterne omkring omstruktureringen kan downloades her nedenfor.

Fælles dokumenter: Fælles fusionsredegørelse - Fusionsplan - Vedtægter for Vildbjerg Tekniske Værker a.m.b.a. - Organisationsdiagram

Vildbjerg Elnet A/S: Stiftelsesdokument - Vedtægter - Vurderingsberetning

Vildbjerg Vand A/S: Stiftelsesdokument - Vedtægter - Vurderingsberetning

Vildbjerg Varme A/S: Stiftelsesdokument - Vedtægter - Vurderingsberetning