Fjernvarmetilmelding

Gå tilbage

Tilmeldingsblanket for fjernvarmetilmelding

Husk at alle felterne er obligatoriske!

Installations adresse:

Ejer navn og adresse:

Installatør oplysninger:

Fakturering af tilslutningsbidrag

Installations oplysninger:

Vælg type: *

Opvarmet areal iflg. BBR: 

Vedhæft tegningsmateriale og ledningsplaner der tilgodeser fjernvarmeselskabets behov.
Brugeren vil få vejledning I anlæggets opbygning og funktion *
Installationen er udført i henhold til gældende bygningsreglement *
Installatøren kontakter Vildbjerg Tekniske Værker når varmemåleren ønskes monteret *

Efter afsendelsen af ovenstående oplysninger modtager du en automatiks bekræftelse på din tilmelding.