Priser

Priser

Her kan du hente takstblad gældende fra 1. februar 2023

Her kan du hente takstblad for januar 2023

Her kan du hente takstblad for januar 2022

Her kan du hente takstblad gældende fra februar 2022

Her kan du hente takstblad for Varme 2021

Her kan du hente takstblad for Varme 2020 

Her kan du hente takstblad for Varme 2019

Her kan du hente takstblad for Varme 2018

Her kan du hente takstblad for Varme 2017

Her kan du hente takstblad for Varme 2016

Her kan du hente det reviderede takstblad for Varme 2015 (rev. 1/10-15)

 

Her kan du hente det oprindelige takstblad for Varme 2015

Her kan du hente takstblad for Varme 2014.

For at hente takstbladet skal man have Adobe Reader installeret og den kan du hente gratis her:
Adobe Reader