Bestyrelse

Bestyrelse

Varmeværkets bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges for tre år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 – 2 – 1 bestyrelsesmedlem.
Genvalg kan finde sted.

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand:
Ketil Juul
Lysgård Søvej 2 
Tlf. 53 74 04 06

Næstformand:
Mogens Lindvig
Bredgade 44
Tlf. 26 11 30 80

Medlem:
Morten Brandt
Rypevej 59
Tlf. 40 57 68 98

Medlem:
Jan Pedersen
Solbakkevej 26
Tlf. 29 44 10 60

Medlem:
John Kjærgaard
Røddingvej 11
Tlf. 23 93 04 04