97 13 15 00 / Vagt 30 97 69 70

Bestyrelse

Bestyrelse

Varmeværkets bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges for tre år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 – 2 – 1 bestyrelsesmedlem.
Genvalg kan finde sted.

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand:
Jan Pedersen
Solbakkevej 26 
Tlf. 29 44 10 60

Næstformand:
Susanne Thusing
Soldalen 29
Tlf. 29 40 40 90

Kasserer:
Mogens Lindvig
Bredgade 44
Tlf. 26 11 30 80

Sekretær:
Hartvig Christiansen
Åvænget 14
Tlf. 97 13 20 11

Medlem:
Ingolf Brandt
Ågårdsvej 4
Tlf. 20 83 33 58