Bestyrelse

Bestyrelse

Varmeværkets bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges for tre år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 – 2 – 1 bestyrelsesmedlem.
Genvalg kan finde sted.

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand:
Jan Pedersen
Solbakkevej 26 
Tlf. 29 44 10 60

Næstformand:
Ketil Juul
Lysgård Søvej 2
Tlf. 53 74 04 06

Medlem:
Mogens Lindvig
Bredgade 44
Tlf. 26 11 30 80

Medlem:
Søren Hebsgaard
Baldersvej 21
Tlf. 23 98 71 88

Medlem:
John Kjærgaard
Røddingvej 11
Tlf. 23 93 04 04