97 13 15 00 / Vagt 30 97 69 70

Vildbjerg varmeværk

Vildbjerg Varmeværk

Vildbjerg Varmeværk forsynede 1696 forbruger med varme i år 2017.                                                       

Værkets produktion kan følges her.

Vildbjerg Varmeværk a.m.b.a. blev på initiativ af Vildbjerg Borger- og Håndværkerforening stiftet den 19. marts 1953 med overbetjent N. C. Petersen som formand - et hverv han bestred i 29 år.

Den 1. oktober 1953 var bygning af varmecentralen og ledningsnettet til 80 forbrugere etableret og kl. 12 middag blev der fyret op under kedlen med brunkul som brændsel, og efter to timer var der varme på alle de tilsluttede ejendomme.

I 1954 udvides med yderligere en kedel til svær olie og olien blev foretrukket som brændsel i 60’erne og 70’erne.

Oliekriserne i 1973 og 1979 bevirkede, at der i 1982 blev installeret en kulkedel og kul blev atter det foretrukne brændsel.

I 1992 blev der lagt statsafgift på kul, som herefter blev erstattet af træpiller. Med vedtagelsen af den nye varmeforsyningslov i 1990 blev det besluttet, at Vildbjerg Varmeværk senest i 1996 skulle overgå til et naturgasfyret kraftvarmeværk. Den 18. november 1994 kunne man indvie et nyt kraftvarmeværk til 32 mio. kr. Kraftvarmen produceres på to stk. Rolls Royce gasmotorer.

Værket har i 2005 fået nye og endnu mere effektive Rolls Royce motorer, da de gamle var slidt op.

I 2010 fik værket installeret en elkedel på 12 MW.

I 2014 fik værket installeret et solvarmeanlæg på 21.234 m², som i 2016 blev udvidet med yderligere 4.939 m². Solvarmen dækkede 27% af byens varmebehov i 2016.


Kontakt os endelig for store og små spørgsmål.