97 13 15 00 / Vagt 30 97 69 70

Bestyrelse

Bestyrelse

Varmeværkets bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges for to år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis to og tre bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted.

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand:
Henning Hansen
Tlf. 24 27 77 75

Næstformand:
Ib Drengsgaard
Tlf. 20 46 61 91

Sekretær:
Torben Jensen
Tlf. 51 26 44 86

Medlem:
Hanne G. Lynderup
Tlf. 20 64 68 94

Medlem:
Paw Meldgaard Kristensen
Tlf. 25 36 81 30