97 13 15 00 / Vagt 30 97 69 70

Bestyrelse

Bestyrelse

Vandværkets bestyrelse består af fem medlemmer, som vælges for tre år ad gangen.
På den ordinære generalforsamling afgår henholdsvis 2 – 2 – 1 bestyrelsesmedlem.
Genvalg kan finde sted.

Den siddende bestyrelse ser således ud:

Formand:
Villy Dahl Andersen
Åvænget 37B
Tlf. 97 13 38 35

Næstformand:
John Kjærgaard
Røddingvej 11
Tlf. 23 93 04 04

Kasserer:
Søren Hebsgaard
Baldersvej 21
Tlf. 23 98 71 88

Sekretær:
Tommy Andersen
Solbakkevej 27
Tlf. 25 52 10 19

Medlem:
Erik Dahl Andersen
Rypevej 19
Tlf. 30 37 55 07