Ny ellovgivning pr. 1. april 2016

Ny ellovgivning pr. 1. april 2016

Nye regler gælder for alle elkunder i Danmark

For at gøre elmarkedet mere gennemskueligt for forbrugerne har Folketinget besluttet, at alle elkunder i Danmark skal have én samlet regning fra elleverandøren. Det betyder, at det nu er dit elhandelsselskab, der også opkræver dig for transporten af strøm og elafgiften til staten.

Før og efter den 1. april 2016

Indtil ændringen den 1. april 2016 havde kunden to kundeforhold – et til sin elleverandør og et til sit netselskab. Hvis elkunden har valgt en elleverandør  fra samme koncern som kundens netselskab modtager elkunden normalt kun en samlet regning.

Bemærk: Du vil også fremadrettet blive faktureret for varmeforbrug, vandforbrug og spildevandsbidrag sammen med elforbruget, hvis du er elkunde hos Vildbjerg Tekniske Værker/VTV EL

Forsyningspligt/leveringspligt

Forsyningspligten er blevet erstattet med en leveringspligt til ”husholdningskunder”, hvilket betyder, at hvis man som husholdningskunde skifter bopæl til en ny adresse, skal elkunden foretage et aktivt valg af elleverandør. Køb af el skal derfor betragtes som en vare på lige fod med andre forbrugsvarer.

Elkundernes fordele

For elkunderne er det blevet mere overskueligt, fordi de nu kun får tilsendt en samlet elregning, som indeholder betaling for el, netydelser og afgiften til staten. Til gengæld skal alle elkunder foretage et aktivt leverandørvalg for at sikre sig elforsyning. Elleverandøren er den primære kontakt for elkunderne, og elleverandøren fakturerer elkunden for alt vedrørende elforbruget. 

Dansk Energis hjemmeside kan du læse mere om de nye regler, der trådte i kraft den 1. april 2016.